Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesi Güncellenmiştir.

Güncel Sağlık Bakanlığı Bilgi Güvenliği  Politikaları Yönergesi, Bakanlık makamının 02.05.2018 tarih ve 98813779.719.54 sayılı sayılı oluru ile yayınlanmıştır.  Yönergenin Bilgi Güvenliği Politikaları Kılavuzu ve Kurumsal SOME Kurulum ve Yönetim Rehberi şeklinde 2 adet eki bulunmaktadır. Rehberde Merkez, Merkeze bağlı kurumlar ve taşra teşkilatında bulunan kurumlarımızda kurulması planlanan Kurumsal SOME'lerin çalışmalarına yönelik usül ve esasları içermektedir.

Bilgi Güvenliği Politikaları Kılavuzu (Ekler Hariç).pdf

Kurumsal SOME Kurulum ve Yönetim Rehberi - 15.05.2019.pdf