Sektörel SOME Çalışma Grubu Toplantısı Gerçekleştirildi.

Genel Müdürlüğümüzün Yıldız Ek Hizmet binasında gerçekleştirilen toplantıya Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu(Sağlık Bilişimi Daire Başkanlığı), Türkiye Halk Sağlığı Kurumu(İstatistik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı), Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu(Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı), Türkiye Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü(Bilgi İşlem Daire Başkanlığı), Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü(İstatistik, Analiz ve Bilgi Sistemleri İşlem Daire Başkanlığı), Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü(İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı) ve Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü(İnsan Kaynakları Planlama ve Kura İşleri Daire Başkanlığı) adına personeller katılmıştır.

Toplantıda gerek kurumsallaşma adına gerekse siber güvenliğin sağlanması anlamında başta bağlı kurumların Web Sitelerinin barındırma (hosting) hizmetlerinin Genel müdürlüğümüze devredilmesi ve tüm web sitelerinin uygulama alanına göre sabit bir içerik çatısında toplanması konuları olmak üzere kurulması planlanan kurumsal SOME’lerin yetki ve sorumluluklarının tayin edilerek faaliyete geçirilmesi, siber güvenlik eğitimlerinin sağlanması vb. gibi konuların belirlenip 22.08.2016 tarihinde tekrar toplantı yapılmasına karar verilmiştir.

22.08.2016 tarihinde yapılan toplantıda gündem maddelerine ilişkin çözüm önerileri Sektörel SOME Komisyonuna sunulmak üzere detaylandırılarak rapor haline getirilmesi kararlaştırılmıştır.