Mevzuat
22 Mart 2022

Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesi, bilgi güvenliği/Siber Güvenlik ile ilgili konuları temel ilkeler kapsamında anlatmakta olup, Yönergede detaylandırılamayan idari, teknik, hukuki süreçleri daha iyi ifade edebilmek, gelişen teknolojiye ayak uydurabilmek, bilgi güvenliği önlemlerini hızlı bir şekilde alabilmek ve yayılmasını sağlamak amacıyla 02.05.2018 tarih ve 98813779.719.54 sayılı Bakanlık Makamının onayı ile Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesi ve Yönergenin eki olarakta Bilgi Güvenliği Politikaları Kılavuzu ve SOME Kurulum ve Yönetim Rehberi yürürlüğe girmiştir. İlgili yönerge kapsamında Sektörel ve Kurumsal SOME’lerin kurulması, gerekli koordinasyonun sağlanması ve denetim mekanizmasının oluşturulması ile ilgili olarak Bakanlığımız adına Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünün görevlendirilmiştir. Bakanlık Bilgi Güvenliği Komisyonu adına siber güvenlik faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumludur.

BAKANLIK BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM KOMİSYONU
BAŞKAN
Genel MüdürSağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
BAŞKAN YARDIMCISI
Genel Müdür YardımcısıSağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
KOORDİNATÖR
Sistem Yönetimi ve Bilgi Güvenliği Dairesi BaşkanlığıSağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
RAPORTÖRLER
Siber Olaylara Müdahale (SOME) Birim SorumlusuSağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri Birim SorumlusuSağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
ÜYELER
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu BaşkanlığıKılavuzun A.2.3 maddesi gereği bağlı bulunduğu Kurum/Genel Müdürlük adına "Bilgi Sistemleri Koordinatörü" olarak görevlendirilen en az Daire Başkanı düzeyinde personel
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü
Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Bakanlık Hukuk Müşavirliği
Sektörel ve Kurumsal SOME’lerin kurulması, gerekli koordinasyonun sağlanması ve denetim mekanizmasının oluşturulması ile ilgili olarak Bakanlığımız adına Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünün görevlendirilmesine 31.01.2016 tarihli ve 67523305-719-E.509 Sayılı Yazı ile Bakanlık makamınca onay verilmiştir. Merkez teşkilatındaki ilgili paydaş kurumların sürece dâhil olması ve taşra teşkilatlarımızdaki kamu veya özel sağlık kurumlarında kurulması planlanan Kurumsal SOME’lerin koordinasyonunun sağlanması için, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü başkanlığındaki Sektörel SOME Komisyonu ve komisyondaki ilgili üyelerin belirleyeceği isimlerle, Sektörel SOME Çalışma Grubunun kurulması Bakanlık Makamının 27.06.2016 tarihli ve E.67523305-20-3540 sayılı, Sektörel SOME ve Çalışma Grubu konulu Olur ile kararlaştırılmıştır.